SI-led en modern diagnos på häst

Som allt annat går de mode i vad vi diagnostiserar våra hästar med, för några år sedan var de kissing spines och nu är de SI leden, en led som man för bara något år sedan påstods inte ha någon rörelse alls. Nu är de konstaterat att de finns rörelse i den inte mycket men de finns där och där med har detta blivet en vanlig den vi sprutar på häst.

Min personliga åsikt är att SI leden oftast är en kompensation av något annat, jag har sätt mycket kompensation från till exempel bak knän. Något som ”gläder” mig är att vi oftast sprutar både SI led och bak knän.. men har någon någon gång provat att bara spruta bak kanna och sedan ge ett rehab program för att rehaba SI leden? Vi har en stor sprut industri där vi gärna sprutar våra hästar till höger och vänster, vi kan bota de mesta den vägen men hur bra är de att injicera rakat in i en led? varje gång vi går in och gör ett ingrep har vi en stor infektions risk och vi gör även en liten skada på leden varje gång.

Jag har hittat lite olika citat från duktiga veterinärer som är väldigt intressant att läsa lägger in dem här nedan.

”Om symtomen inte är akuta till följd av kraftigt trauma – exempelvis att hästen har gått omkull – så är de ofta smygande med nedsatt prestation, dåligt frånskjut och förkortat baksteg. Hästen kan ha svårt i snäva svängar, ha stel rygg, vara ovillig att hoppa och ha problem i sidvärtsrörelser och galoppombyten. Ibland ses ”jämfotagalopp” eller så slår hästen om till korsgalopp eller sparkar rakt ut. Symtomen är oftast tydligast när hästen rids. Ibland visar hästen en låggradig bakbenshälta som kommer och går.

Leden är svår att undersöka/nå då den ligger djupt inbäddad mellan ben och muskulatur, och det är ofta så att problem i SI-leden blir en uteslutningsdiagnos. Det är inte ovanligt att hästen även är halt/har problem från andra ställen i bakbenen samtidigt – så en nogrann hältutredning bör göras. Ultraljud kan användas för undersökning av delar av leden, det är dock inte ovanligt att även hästar utan symtom har förändringar i leden. Bedövning av området kan göras, men är inte helt riskfritt då det går stora nerver i området.” – Hanna Borg

”MEN, ungefär 2 gånger i månaden (min egen uppskattning) så händer det att jag får in en häst som inte släcker sin hälta vid bedövning från bakknä och nedåt (obs, nu pratar vi enbart bakbenshältor). Då måste man gå vidare med att bedöva SI-leden eller höftleden om man vill ha en diagnos. Hitills under mina 2 år så har jag haft 2 st hästar som släckt sin hälta på SI-leden och 1 som släckt på höftled. Sen har det varit några som inte varit tydligt halta men som blivit tydligt bättre under ridning då man bedövat SI-leden, eller SI-leds området vilket man egentligen bedövar.” – Izabella Granswed

Intressanta reflektioner som jag tycker är viktigt för ”allmänheten” att veta. Vi lyssnar oftast på våra veterinärer utan att ifrågasätta, självklart ska vi göra de MEN vi måste även gå in med kritiska ögon och våga ifrågasätta vad veterinären gör och varför men detta är även viktigt med olika terapeuter. Känner du att du inte har kunskap eller vågar ta detta själv ta med någon du litar på och som besitter mer kunskap än dig till veterinären.

SI-leden_2_vipsvet.net

Lycka till 🙂